BENDROSIOS SVETAINĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

BENDROSIOS SVETAINĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Naudojimasis Svetaine www.detralex.lt ir jos subdomenais (toliau kartu vadinami „Svetaine“) priklauso nuo sutikimo su šiomis bendrosiomis naudojimo sąlygomis (toliau - „Naudojimo sąlygomis“).

Prisijungdamas prie Svetainės ir ja naudodamasis naršytojas (toliau – Naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šiomis Naudojimo sąlygomis, pareiškia, kad su jomis sutinka be išlygų, ir įsipareigoja jų laikytis.

1. Tikslas

Ši Svetainė skirta suteikti Naudotojams bendrą informaciją apie Les Laboratoires Servier (toliau – Servier), jos veiklą, organizaciją, mokslinius tyrimus, žmogiškųjų išteklių politiką, komunikaciją, produktus, pasiūlymus ir paslaugas, naujienas ir renginius. Pažymėtina, kad mes neskelbiame ir neteikiame vaikams skirtų paslaugų.

Visų pirma** Servier** teikia Naudotojams informaciją sveikatos srityje, laikydamasis konkrečių teisinių ir įstatyminių įsipareigojimų, visų pirma Visuomenės sveikatos kodekso nuostatų.

Tačiau pažymima, kad Svetainė nėra medicininių ar nuotolinių sveikatos paslaugų sistema. Todėl joje pateikiama informacija negali būti laikoma lygiaverte medicininei nuomonei ar diagnozei, taip pat negali pakeisti konsultacijos su sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistu.

Ši informacija taip pat negali būti aiškinama kaip produktų, kuriuos parduoda** Servier** ar jo grupei priklausantys juridiniai asmenys, rėmimas ar reklama. Norėdami gauti visą su vienu iš šių produktų susijusią informaciją, Naudotojai gali kreiptis tiesiogiai į juridinį asmenį, kuriam suteiktas leidimas prekiauti atitinkamu produktu.

2. Intelektinė nuosavybė

Visas Svetainėje esantis turinys, įskaitant, be apribojimų, tekstus, grafiką, piktogramas, vaizdus, nuotraukas, iliustracijas, garsus, garso ir vaizdo duomenis, taip pat Svetainės medžio struktūrą, naršymo planą ir logotipus, jos antraštes, jų pavadinimus, duomenų bazes, jų struktūrą ir turinį, prekių ženklus (toliau – Turinys), yra išimtinė Servier, ir (arba), jei taikoma, jo licencijų teikėjų ar partnerių nuosavybė, ir dėl to yra saugomas intelektinės nuosavybės teisės arba nuostatų, susijusių su teisėmis į atvaizdą.

Pagal Intelektinės nuosavybės kodeksą leidžiama kopijuoti tik asmeniniam naudojimui.

Todėl pagal Intelektinės nuosavybės kodekso L.122-4 straipsnio nuostatas griežtai draudžiamas bet koks komercinis Svetainės ir (arba) jos sudedamųjų dalių naudojimas, pateikimas, platinimas, atgaminimas, adaptavimas, vertimas ar transformavimas, visiškas ar dalinis, bet kokiu būdu, taip pat bet koks dalijimasis Svetainės turiniu ir perkėlimas į kitą Svetainę be išankstinio raštiško **Servier **leidimo.

Visi prašymai leisti atgaminti ar pateikti bet kokį Svetainės turinį turi būti siunčiami Servier šiuo adresu: contact@servier.com.

Be to, Svetainėje nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra registruoti prekių ženklai ir negali būti naudojami be aiškaus jų savininko leidimo. Atsižvelgiant į tai, jų atvaizdavimas, atgaminimas, platinimas ir pakartotinis platinimas, visas ar iš dalies, remiantis svetainės elementais, be išankstinio raštiško savininko leidimo yra autorių teisių pažeidimas, kaip apibrėžta Intelektinės nuosavybės kodekso L713-2 ir kituose straipsniuose.

Bet kuriuo atveju Naudotojas įsipareigoja saugoti ir kopijuoti visus autorių teisių ar nuosavybės teisių paminėjimus, nurodytus visuose Svetainės elementuose, kuriais jis naudojasi.

3. Asmens duomenų tvarkymas

Servier, kaip duomenų valdytojas pagal 1978 m. sausio 6 d. Įstatymą Nr. 78–17 dėl kompiuterijos, failų ir laisvės (vadinamąjį „Kompiuterijos ir laisvės“ įstatymą) su pakeitimais, gali rinkti ir tvarkyti Svetainės naudotojų asmens duomenis.

Naudotojas informuojamas, kad jo asmens duomenys bus naudojami **Servier **ir kitų „Servier Group“ juridinių asmenų tarnybų ir personalo, kurie turi juos žinoti;

Servier tiekėjų ir paslaugų teikėjų, ypač tų, kurie atsakingi už Svetainės prieglobą ir Svetainės kūrimą; kurie gali naudotis Naudotojų asmens duomenimis tik tais tikslais, kurie būtini jų užduotims atlikti.

Servier gali perduoti perduoti kai kuriuos jūsų asmens duomenis kompetentingoms institucijoms.

Vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, Servier įsipareigoja saugoti Naudotojų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek reikia siekiamiems tikslams pasiekti.

**Servier **gali saugoti Naudotojų asmens duomenis ilgesnį laiką, jei tai leidžiama arba reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba jei tai būtina siekiant apsaugoti savo teises ir interesus.

Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys ištrinami arba archyvuojami pagal galiojančias teisės normas.

Pagal 1978 m. sausio 6 d. Įstatymo Nr. 78–17 dėl kompiuterijos, failų ir laisvės (vadinamojo „Kompiuterijos ir laisvės“ įstatymo) su pakeitimais nuostatas kiekvienas Naudotojas turi:

 • teisę peržiūrėti ir susipažinti su savo asmens duomenimis, juos atnaujinti, papildyti ir ištaisyti;
 • teisę reikalauti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti ir panaikinti galiojančiuose reglamentuose ir teisės aktuose nustatytomis sąlygomis;
 • teisę bet kada atšaukti savo sutikimą rinkti savo asmens duomenis;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi visi jo asmens duomenys arba jų dalis;
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į perkėlimą ir teisę reikalauti, kad jo asmens duomenys būtų perduoti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, kai šie duomenys yra automatizuotai tvarkomi gavus jo sutikimą; 
 • teisę nustatyti, kaip jo duomenys bus naudojami po jo mirties, ir pasirinkti trečiąją šalį, kuriai Servier turi arba neturi juos perduoti.

Kiekviena iš šių teisių galima pasinaudoti nusiuntus prašymą duomenų apsaugos pareigūnui (DAP) ir nurodžius šiuos kontaktinius duomenis:

 • naudojant Svetainėje esančią kontaktinę formą, kurioje Naudotojo prašoma įvesti savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis, kad jam būtų galima išsiųsti atsakymą, arba

 • siunčiant el. laišką šiuo adresu: dataprivacy@servier.com

 • paštu šiuo adresu:

Data Protection Officer

Les Laboratoires Servier

50 rue Carnot

92284 Suresnes Cedex

Visa informacija, susijusi su Naudotojų asmens duomenų tvarkymu, yra apibrėžta su Jūsų Duomenų privatumo politikoje.

4. Slapukai

Naudotojai informuojami, kad naršant Svetainėje informacija gali būti išsaugoma jų naršyklėje arba iš jos atkuriama, paprastai slapukų pavidalu. Ši informacija gali būti susijusi su Naudotoju, naudojamos naršyklės tipu, jo naršymo parinktimis, Svetaine (peržiūrėtais puslapiais, prisijungimo data ir laiku ir t.t.) arba jo įrenginiu (kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu, išmaniuoju telefonu ir t.t.) ir naudojama daugiausia siekiant užtikrinti, kad Svetainė veiktų tinkamai.

Slapukai nesuteikia galimybės **Servier **identifikuoti Naudotojų asmeniškai, tačiau padeda bendrai rinkti informaciją, kai jie lankosi Svetainėje, ir leidžia jiems naudotis individualiai pritaikytomis Svetainės funkcijomis.

Servier įsipareigoja neperduoti šių slapukų turinio tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai jis privalo tai daryti pagal kompetentingų valdžios institucijos nurodymą. Prisijungdamas prie Svetainės, Naudotojas yra kviečiamas sutikti su Svetainėje esančių slapukų naudojimu.

Taip pat, kai Naudotojas paspaudžia ant Svetainėje esančių socialinių tinklų (pvz., „Twitter“, „Facebook“ ar „Linkedin“) piktogramų ir, jei naršydamas sutinka gauti slapukus, šie socialiniai tinklai taip pat gali palikti slapukus jo įrenginyje.

Naudotojas gali blokuoti visų ar kai kurių slapukų naudojimą arba ištrinti naršyklėje anksčiau įdiegtus slapukus:

 • per slapukų valdymo tvarkyklę, kad galėtų gauti išsamią informaciją apie kiekvieną Svetainėje naudojamų ir (arba) paliekamų slapukų kategoriją ir tvarkyti savo nuostatas;

 • arba pakeisdami naršymo parametrus naudotos interneto naršyklės („Microsoft Internet Explorer“, „Apple Safari“, „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“, „Opera“ ir t. t.) pagalbos meniu, ypač norėdami priimti arba atsisakyti visų slapukų, būti informuoti, kai slapukas įrašomas, peržiūrėti jo galiojimą, trukmę ir turinį bei periodiškai ištrinti slapukus.

Tam tikrų tipų slapukų blokavimas arba ištrynimas gali turėti įtakos prieigai prie tam tikrų Svetainės funkcijų ar puslapių arba padaryti šią prieigą neįmanoma, arba tam tikros Svetainėje siūlomos paslaugos gali tapti neprieinamos, ir už tai **Servier **negali būti laikomas atsakingu. Sužinokite daugiau apie slapukų politiką.

5. Svetainės naudojimas

Naudotojai įsipareigoja naudotis Svetaine:

 • pagal numatytą paskirtį;
 • asmeniniais tikslais, išskyrus bet kokią komercinę ar reklaminę veiklą arba veiklą profesiniais, reklaminiais, rinkodaros ar komerciniais tikslais;
 • laikantis autorių teisių ir visų kitų intelektinės nuosavybės teisių, visų pirma nepažeidžiant visų autorių teisių ar nuosavybės teisių nuorodų, nurodytų visuose Svetainės elementuose, kuriais ji naudojasi;
 • nenaudojanti robotų ar kitų automatizuotų priemonių pasiekti ir naudoti Svetainės turinį ir nebandant trikdyti Svetainės veiklos;
 • nebandanti jos kopijuoti, atgaminti visos ar jos dalies, paversti ją prieinama, platinti ar bet kokiomis priemonėmis dalytis ja su neįgaliotomis trečiosiomis šalimis.

Be to, Svetainėje pateikiama informacija yra nesusijusi su sutartimis ir negali būti laikoma paslaugų ar produktų pasiūlymais.

Tai jokiomis aplinkybėmis nėra Servier tvirtinimas, garantija ar įsipareigojimas, susijęs su joje nurodytais produktais ir paslaugomis.

Naudotojas taip pat informuojamas, kad Svetainėje skelbiama informacija negali būti laikoma lygiaverte medicininei konsultacijai ir neatstoja sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto nuomonės. Todėl Naudotojai jokiu būdu negali naudoti šios informacijos medicininei diagnozei nustatyti ar gydymui rekomenduoti ir privalo pasikonsultuoti su sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistu.

Servier negali būti laikomas atsakingu už bet kokį sprendimą, priimtą remiantis Svetainėje esančia informacija, taip pat už bet kokį naudojimąsi ja, kurį gali vykdyti trečiosios šalys.

Taip pat reikėtų pažymėti, kad kiekvienas Svetainės naudotojas yra atsakingas už tai, kad imtųsi visų tinkamų priemonių savo duomenims ir (arba) programoms apsaugoti nuo bet kokio įsibrovimo ar užkrėtimo bet kokiais internete esančiais virusais.

6. Svetainės informacijos tikslumas ir išsamumas

Visa informacija, pateikiama Naudotojams Svetainėje, yra tokia, kokia yra, be jokių aiškių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant numanomomis prekių kokybės, tinkamumo konkrečiam naudojimui ar autorių teisių nepažeidimo garantijomis.

**Servier **stengiasi kiek įmanoma užtikrinti, kad Svetainėje platinama informacija būtų tiksli ir naujausia jos patalpinimo metu.

Tačiau jis jokiu būdu negarantuoja informacijos ir turinio, kuris pateikiamas Naudotojams Svetainėje, teisingumo, išsamumo, tikslumo ar visapusiškumo ir pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti ar taisyti Svetainėje paskelbtos informacijos ir dokumentų turinį.

Todėl **Servier **atsisako bet kokios atsakomybės už bet kokį netikslumą, neatitikimą, praleidimą ar pakeitimą, susijusį su Svetainėje pateikta informacija, ypač pasikeitus įstatyminėms ar teisinėms nuostatoms, ir už bet kokią žalą, atsiradusią dėl trečiosios šalies nesąžiningo įsibrovimo, ypač kai dėl to gali būti pakeista Svetainėje pateikta informacija.

Atsižvelgiant į tai, Servier negali būti laikomas atsakingu už šių puslapių turinį arba už bet kokį naudojimąsi jais, kurį gali atlikti Naudotojas, t. y. už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl bet kurios šalies prieigos prie Svetainės ar naudojimosi ja arba dėl to, kad prie jos neįmanoma prisijungti.

7. Svetainės keitimas

Servier pasilieka teisę keisti Svetainės turinį, Svetainėje pateikiamus duomenis ar informaciją ir šias Bendrąsias naudojimo sąlygas, visų pirma siekdamas laikytis visų naujų taikomų standartų, teisės aktų ir (arba) taisyklių ir (arba) pagerinti Svetainės veikimą.

Tokiu atveju iš dalies pakeistos Bendrosios naudojimo sąlygos įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

Todėl Naudotojui rekomenduojama nuolat susipažinti su Svetainės bendrosiomis naudojimo sąlygomis.

8. Galimybė naudotis Svetaine

**Servier **siekia, kad Svetainė būtų prieinama Naudotojams 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Tačiau Servier negali garantuoti nuolatinio Svetainės prieinamumo ir pasiekiamumo.

Atsižvelgdamas į tai, Servier pasilieka teisę bet kuriuo metu, be įspėjimo ar kompensacijos, dėl bet kokios priežasties, ypač dėl techninės priežiūros priežasčių, įvykus force majeure įvykiui ar nenumatytam nelaimingam atsitikimui, IT problemoms, sunkumams, susijusiems su ryšių tinklų struktūra, ar bet kokiems kitiems techniniams sunkumams, atšaukti, apriboti, sustabdyti ar laikinai visiškai ar iš dalies nutraukti prieigą prie Svetainės, jos funkcijų arba visų ar dalies Svetainėje siūlomų paslaugų.

Nepaisant visų Servier ir jo techninių paslaugų teikėjų naudojamų priemonių, Naudotojas informuojamas, kad interneto tinklas nėra patikimas, visų pirma dėl santykinio duomenų perdavimo saugumo, kad neužtikrinamas prieigos prie Svetainės nepertraukiamumas, duomenų perdavimo greitis ir virusų plitimas. Taip pat nurodoma, kad interneto tinklas ir IT bei telekomunikacijų sistemos nėra be klaidų ir kad gali pasitaikyti trikdžių ir gedimų.

Todėl **Servier **šiuo atžvilgiu nesuteikia jokių garantijų ir todėl negali būti laikomas atsakingu už bet kokią žalą, susijusią su minėtu interneto tinklo, visų pirma IT ir telekomunikacijų sistemų, naudojimu dėl (sąrašas nėra baigtinis):

 • blogo visų duomenų ir (arba) informacijos perdavimo ir (arba) priėmimo internete;

 • išorinio įsibrovimo arba kompiuterių virusų;

 • visos priėmimo įrangos arba ryšio linijų gedimo;

 • bet kokių kitų interneto tinklo sutrikimų, dėl kurių Svetainė negali tinkamai veikti.

9. Juridinio asmens atsakomybė

**Servier **negali būti laikomas atsakingu už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kaip antai, šis sąrašas nėra baigtinis, visus duomenų praradimus ar sugadinimus, programų praradimą, pelno praradimą ar veiklos nuostolius, patirtus Naudotojo ar bet kurios trečiosios šalies dėl prieigos prie Svetainės, naršymo Svetainėje, Svetainės turinio, naudojimosi Svetaine ir su ja susijusiomis Svetainėmis, arba dėl to, kad Naudotojai negali naudotis Svetainėje siūlomu turiniu, informacija ir paslaugomis.

Visų pirma, **Servier **atsisako bet kokios atsakomybės už bet kokią žalą, atsiradusią dėl:

 • spausdinimo ar formatavimo klaidų, netikslumų, neaiškumų, neatitikimų ar praleidimų, susijusių su Svetainėje pateikiama informacija;
 • trečiosios šalies nesąžiningo įsibrovimo, dėl kurio buvo pakeista Svetainėje pateikta informacija, dokumentai ar elementai;
 • bet kurios šalies prieigos prie Svetainės arba dėl to, kad prie jos neįmanoma prisijungti;
 • Naudotojo IT įrangos gedimo, netinkamo veikimo ar nesuderinamumo;
 • tinklų, teikiančių prieigą prie Svetainės, sutrikimų, visiško ar dalinio Svetainės neprieinamumo, ypač dėl telekomunikacijų veikimo;
 • kompiuterinių virusų, Trojos arklių ar kirminų, kurie gali paveikti Naudotojo kompiuterinę įrangą, platinimo ar įdiegimo per Svetainę;
 • bet kokios informacijos, tiesiogiai ar netiesiogiai gautos iš Svetainės, naudojantis ja arba produktu, į kurį joje pateikiama nuoroda, panaudojimą.

**Servier **juridinis asmuo neprisiima jokios tiesioginės ar numanomos atsakomybės, jei Svetainėje esančios informacijos naudojimas pažeidžia patentą, autorių teises ar registruotą prekės ženklą.

10. Naudotojo atsakomybė

Jei Naudotojas platina Svetainės turinį, neatsižvelgiant į jo pobūdį, jis įsipareigoja neatlikti jokių veiksmų ir nepateikti jokių pastabų, kurios prieštarauja įstatymams, viešajai tvarkai ar visuomenės dorovei, yra įžeidžiančio, šmeižikiško ar diskriminacinio pobūdžio, grasinančio asmeniui ar asmenų grupei arba pažeisti autorių teisių, teisių į atvaizdą, kitų asmenų privataus gyvenimo, medicininio slaptumo ar susirašinėjimo slaptumo nuostatas. Jis gali būti laikomas atsakingu už bet kokį šio įsipareigojimo pažeidimą.

Naudotojas įsipareigoja elgtis pagarbiai, ypač kitų Svetainės narių atžvilgiu.

Naudotojas informuojamas, kad kompetentingų institucijų prašymu **Servier **turi teisę perduoti visus prisijungimo duomenis, leidžiančius nustatyti Naudotojo tapatybę, jei paaiškėtų, kad pastarasis yra susijęs su neteisėtu turiniu ar veiksmais.

11. Hiperteksto nuorodos

Šioje Svetainėje gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių skelbiamas Svetaines.

Hiperteksto nuorodos, nukreipiančios į trečiosios šalies Svetainę, buvimas jokiomis aplinkybėmis nereiškia, kad **Servier **pritaria Svetainei ar jos turiniui.

**Servier **nekontroliuoja šių trečiųjų šalių Svetainių, todėl atsisako bet kokios atsakomybės dėl šių Svetainių turinio ir bet kokio Naudotojo naudojimosi jomis.

Be to, **Servier **negali būti laikomas atsakingu dėl trečiųjų šalių pateiktos informacijos, nuomonių ir rekomendacijų.

Naudotojas naudojasi trečiųjų šalių interneto svetainėmis ir jomis naudojasi savo atsakomybe, savo rizika ir laikydamasis minėtose interneto svetainėse taikomų naudojimo sąlygų.

Todėl prieš pateikdami asmeninę informaciją, Naudotojai turėtų susipažinti su šių svetainių naudojimo sąlygomis ir konfidencialumo nuostatomis.

12. Taikytina teisė

Šioms naudojimo sąlygoms taikoma Prancūzijos teisė ir esminių, ir formalių taisyklių atžvilgiu. Visi nesutarimai sprendžiami Paryžiaus (Prancūzija) teismuose.

Todėl bet koks kolizinių normų taikymas, kuris riboja visišką Prancūzijos teisės taikymą, yra atmestinas. Todėl Prancūzijos teisė taikoma visiems Naudotojams, kurie naršo Svetainėje ir naudojasi visomis ar dalimi jos funkcijų.

Jei informacija, pateikta prancūziškoje ir angliškoje Svetainės versijoje, skiriasi, pirmenybė teikiama informacijai, pateiktai prancūziškoje Svetainės versijoje.

13. Teisinės nuorodos:

Svetainę [URL] skelbia LES LABORATOIRES SERVIER, 3 080 000 eurų kapitalo bendrovė, įregistruota Prancūzijos prekybos ir įmonių registre numeriu 085 480796 RCS Nanterre, kurios registruota buveinė yra 50 rue Carnot - 92284 Suresnes - Prancūzija, +33 1 55 72 60 00.

Svetainės [URL] prieglobą teikia SERVIER, naudodama Microsoft AZURE  https://azure.microsoft.com/fr-fr/, kurios registruota buveinė yra 50 rue Carnot - 92284 Suresnes - Prancūzija, +33 1 55 72 60 00 www.servier.com

Svetainės [URL] kūrimą ir gamybą atliko bendrovė SERVIER, kurios registruota buveinė yra 50 rue Carnot - 92284 Suresnes - Prancūzija, +33 1 55 72 60 00 www.servier.com

2024